top of page
sponsor, vrijwilliger, donateur, ovsm, openbaar vervoer en speelgoed museum, doesburg

SPONSOR WORDEN

De opbrengsten uit de verkoop van entreekaartjes is toereikend om het museum ‘draaiende’ te houden. Maar het museum heeft ook financiële steun nodig om nieuwe projecten te realiseren.  Daarom werkt het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum samen met ondernemingen voor het realiseren van bepaalde projecten of in een structureel partnership dat meerdere jaren bestrijkt.

Sponsoring kan ook betekenen dat een onderneming diensten of producten levert tegen kostprijs of zelfs gratis ter beschikking stelt. Dat kan ook zonder dat dat op onze site moet worden vermeld. Zo hebben wij diverse ‘stille’ sponsors.

Voor meer informatie over sponsoring kunt u via info@ovspeelgoedmuseum.nl contact opnemen met onze penningmeester. Voor elke sponsor maken wij graag een passend aanbod en in overleg is heel veel mogelijk.

bottom of page