top of page
Openbaar vervoer & speelgoed museum, doesburg, museum doesburg, speelgoedmuseum, gildenhof

OVER ONS

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum bevat een waardevolle, veelal antieke, collectie modellen op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. Hiermee geeft zij een goed en volledig beeld van de ontwikkelingen die het openbaar vervoer heeft doorgemaakt. De collectie wordt gevormd door schaalmodellen, die gangbaar zijn bij de huidige miniatuur- en modelbanen, zowel voor trein, tram en bus. Ook beschikt het museum over vele attributen, waaronder uniformen en gebruiksvoorwerpen uit de wereld van het openbaar vervoer. Als u een museumjaarkaart heeft kunt u het museum kosteloos bezoeken. Het museum is voor zowel kinderen als ouderen een interessante en leuke excursie. 

Naast de OV-collectie heeft het museum een groot aantal historische speelgoedattributen. Deze attributen worden in themagerichte winkeltjes getoond. Feitelijk wordt een overzicht geven van speelgoed van soms meer dan 100 jaar geleden tot nu. Een pronkstuk is een historisch speelgoed winkeltje uit 1900.

Het ontstaan van het museum

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum is ontstaan uit de particuliere verzameling van Cor Ooijevaar. Cor was een gepassioneerd treinliefhebber. Door zijn verzameldrift ontstond een indrukwekkende verzameling, die natuurlijk getoond moest worden aan belangstellenden. Zo ontstond het Openbaar Vervoer Museum. Later is het museum uitgebreid met speelgoed en ook de naam aangepast.

De Stichting Openbaar Vervoer Museum is in 1988 officieel gestart in Den Haag. Twee jaar later zijn de heer en mevrouw Ooijevaar verhuisd naar het Gelderse Borculo. In 1990 werd het museum daar heropend. Sinds die tijd werd er volop gewerkt aan het professionaliseren van het museum. Het bestuur werd uitgebreid en de collectie vergroot. Steeds meer privéruimte werd toegevoegd aan de ruimte voor het museum. De collectie werd sterk uitgebreid, ook met attributen van de GTW, hierdoor ontstond ruimtegebrek.

Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en vond die in Doetinchem, dat nog steeds gezien wordt als knooppunt van vervoer- en transportwegen binnen de Achterhoek en een deel van Gelderland. Op 25 mei 2006 gingen de deuren open voor het publiek. Het museum werd op vrijdag 1 september 2006 officieel geopend door ir. Pieter Hofstra, tweede kamerlid namens de VVD, coördinator en woordvoerder bij de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat (o.a. Openbaar Vervoer).

Groei en verdere professionalisering van het museum

Ook in Doetinchem groeide het museum. In 2010 ontving het museum een registratie als ‘geregistreerd museum’ en van de belastingdienst de ANBI-status. In 2010 is gestart met de uitbreiding van de expositieruimte. Door belangrijke bijdragen uit het bedrijfsleven in zowel geld als in natura kon de bouw worden gerealiseerd. In maart 2011 werd de nieuwbouw feestelijk geopend door de heer F. Juch, bestuursvoorzitter Rabobank Graafschap-Midden. 

Het museum heeft in 2016 speelgoed aan het museum toegevoegd en de naam gewijzigd in Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum (OVSM).

Doesburg

Als gevolg van de onzekere toekomst van de locatie in Doetinchem heeft het bestuur besloten om te verhuizen naar Doesburg. Dat betekende dat begin 2022 de vestiging in Doetinchem is gesloten. De verhuizing naar Doesburg is inmiddels gerealiseerd en vanaf 3 mei 2022 is het museum weer geopend.

Op 28 november 2022 is het museum in Doesburg officieel geopend door de kinderburgemeester Olle Sekhuis in aanwezigheid van burgemeester Loes van der Meijs en wethouder Stan Hillenaar.

openbaar vervoer en speelgoed museum, uitje doesburg, museum doesburg

ONZE MISSIE

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum bewaart, bestudeert en beschrijft de geschiedenis van het openbaar vervoer en speelgoed om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, te inspireren en kennis te verschaffen. Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum doet dit  door:

  • Het verwerven, beheren en behouden van verzamelingen van voorwerpen die te maken hebben met openbaar vervoer en speelgoed.

  • Het verwerven, behouden en beheren van foto’s, boeken en ander gedrukt materiaal.

  • Een actief onderzoek- en publicatieprogramma, gebaseerd op de collectie.

  • Een programma van tentoonstellingen in het museum en elders dat de reikwijdte en aantrekkingskracht van de vaste presentaties vergroot en versterkt.

  • Een educatief programma dat tegemoet komt aan de behoeften van een breed publiek.

  • Het museum wil zodoende actief bijdragen aan een bloeiend cultureel klimaat in de regio.

STRUCTUUR

Wie doet wat

De Stichting Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum kent een platte structuur. Het museum wordt geleid door een Management Team (MT). De voorzitter van het stichtingsbestuur is Kees Ooijevaar (info@ovspeelgoedmuseum.nl). Verder hebben de vrijwilligers specifieke functies, zoals gastheer/gastvrouw, beheer website, PR-activiteiten, nieuwsbrief, sponsoring, archivering, financiële administratie, aansturing vrijwilligers, technische dienst en collectiebeheer.

VRIJWILLIGERS

Wij zoeken vrijwilligers

Wij zoeken nog medewerkers voor de receptie (gastvrouw/gastheer) en voor het begeleiden van educatieve projecten.

De educatieve projecten betreffen onder meer activiteiten voor kinderen tussen de 4 – 12 jaar. Het team zoekt met name mensen met onderwijservaring die op een creatieve wijze educatieve programma’s kunnen bedenken en uitvoeren.

Afspraken

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten, waarin de afspraken tussen ons museum en de vrijwilliger worden vastgelegd. Naast afspraken over de werkzaamheden, de taken en verantwoordelijkheden zijn alle regelingen en voorwaarden in de overeenkomst opgenomen.

Noodzakelijk

Voor bijna alle vrijwilligers geldt dat ze zich sterk aangesproken voelen door de doelstellingen van de Stichting Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum. Ons museum kan niet zonder vrijwilligers functioneren.  Daarom zijn we al die mensen, die onbetaald zoveel zinvols toevoegen aan ons werk, heel erg dankbaar.

speelgoed museum, openbaar vervoer, doesburg, bereikbaarheid, parkeren

ANBI

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum heeft de ANBI-status. Hierdoor is het belastingtechnisch interessant om geld te doneren aan ons museum. Hiernaast treft u gegevens aan die wij verplicht op onze site moeten tonen. Deze gegevens geven u ook inzicht in onze financiële situatie en ons beleid.

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum onderschrijft en handelt naar de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
Beloningsbeleid: Bestuursleden en andere vrijwilligers krijgen geen beloning en ook geen vrijwilligersvergoeding.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door entreegelden, subsidies en andere bijdragen, alsmede door andere verkrijgingen en baten.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan activiteiten die volgen uit de statutaire doelstelling.

Statutaire naam: Stichting Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum.

KvK: 41040734  RSIN: 815402077

Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het verwerven, in bruikleen of in eigendom, van documentatie en voorwerpen, die betrekking hebben op Spoorwegmaatschappijen en trambedrijven zowel in binnen- als buitenland, alsmede speelgoed van historische waarde.

Het onderbrengen van historische materiaal in een museum en het restaureren, conserveren, catalogiseren en exposeren van het historische materiaal.

bottom of page